Hoppa till innehåll

Kommentar gällande regeringens beslut att se över samordningsnummer

Emma Unevik, ordförande i Almega Städföretagen kommenterar regeringens beslut om att se över hanteringen med samordningsnummer.

– Vi tycker att det är bra att regeringen agerar och är positiva till förslagen vid en första anblick. Men vi anser att det krävs betydligt mer, bland annat att våra medlemsföretag lättare ska kunna få besked av Migrationsverket om en person har giltigt arbetstillstånd. Många av våra medlemmar vittnar om att det är svårt att få kontakt med Migrationsverket, säger Emma Unevik.

Nuvarande sekretessregler gör att brottsligheten kan fortgå. Vi ser att myndigheterna borde samarbeta och sekretessen ersättas av en rapporteringsskyldighet.

Vi har upprättat en guide för arbetsgivare där vi informerar om vad som gäller för arbetstillstånd. Guiden togs fram tillsammans med fack och myndigheter för att förebygga brott och kriminell verksamhet.

Alla företag, oavsett om de är auktoriserade eller inte, är skyldiga att säkerställa att deras anställda har tillstånd att arbeta i Sverige. Vi uppmanar alla medlemsföretag att polisanmäla om någon använder företagets namn i brottsligt syfte, exempelvis genom att skriva falska anställningsavtal.

Guiden finns att tillgå här