Hoppa till innehåll

Så arbetar Inspira AB i coronatider

Inspira AB är en av Sveriges största aktörer inom arbetsplatsservice i FM branschen. Inspira omsätter ca 500 mkr och sysselsätter 1400 medarbetare. Vi har intervjuat Per Karlsson, vd på Inspira om hur covid-19 påverkar deras verksamhet och dagliga service.

Hur påverkar covid-19 ert arbete?

Vi har en krisgrupp som dagligen möts digitalt för att hantera uppkomna situationer och säkerställa en säker vardag för våra medarbetare samt en säker leverans till våra kunder. Vi följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och övriga myndigheter sätter upp. Våra egna riktlinjer som vi tagit fram baseras och uppdateras utifrån dessa. Riktlinjer finns tillgängliga för vår personal på vår hemsida.

Vår personal ska känna sig trygga i att de har tillgång till rätt information och utrustning som minimerar kontakt med kontaminerade ytor såsom handskar och liknande skyddsutrustning. Det är produkter som det är extra tryck på just nu gällande tillgång men vi har stabila inköpskanaler.

Verksamheten påverkas så klart av att vi har ett utökat behov av information och kommunikation med personal och kunder, men också våra kunders behov av utökad städning för att minska risk av smittspridning. Vi blir en viktig samarbetspartner för våra kunder när det gäller strategi och planering runt just extra städning och sanering.

Hur arbetar ni för att förhindra smittspridning?

Vi ger löpande information till personal och kunder utifrån gällande riktlinjer. Exempel på information:

Vi ska fortsätta utföra våra arbetsuppgifter – men göra det med ökad försiktighet och följa uppdaterade riktlinjer. Vi ska fortsätta utföra våra tjänster hos våra kunder på bästa sätt. Den löpande städningen och eventuell förstärkt hygienstädning fyller en viktig funktion för att minimera smittspridningen hos våra kunder. Vi ska stå till förfogandet för kundernas behov och samtidigt utföra arbetet med extra stor försiktighet för våra medarbetare hälsa.

Riktlinjer för städpersonal i kundernas lokaler.
Var noga med att använda skyddshandskar vid städning, byt dom ofta. Viktigt att följa rutiner för byte av moppar och dukar.

OBSERVERA: Extrem försiktighet gäller för personal som arbetar i verksamheter med äldre personer, exempelvis hos kunder inom äldreomsorg och vårdcentraler. Ta reda på vad som gäller hos den aktuella kunden och följ kundens riktlinjer.

Hur informerar ni era kunder om det?

Vi informerar löpande våra kunder och har en tät dialog för att snabbt kunna tillgodose uppkomna behov främst genom våra arbetsledare. För de som önskar erbjuder vi fri rådgivning  och uppdaterar löpande information på vår hemsida. Vi har ett utarbetat erbjudande av olika tjänster i allt från i syfte att förebygga smittspridning till ren sanering.

Många kunder har redan nu valt att utöka städningen av speciellt känsliga ytor som hygien, pentry och mötesytor och vi ser också ett ökat intresse för sanering i takt med att fler och fler företag har personal som insjuknat i Corona.

Tips till er som vill minska smittan

Säkerställ att din personal löper minimal risk att smittas och då är det av stor vikt att arbeta förebyggande med städningen när det inte finns någon konstaterad smitta.

  • Se över städfrekvenser i speciellt utsatta lokaler såsom t ex hygienutrymmen, kök och pentryn
  • Utöka städning av så kallade kontaktytor, t ex hissknappar, dörrhandtag, kaffemaskin, tangentbord och liknande se bifogat förslag till förstärkt hygienstädning
  • Se till att personalen har personliga tangentbord
  • Sprid ut tydlig information om vikten av att tvätta händerna noggrant med tvål och vatten
  • Komplettera den utökade städningen med Tersanovatten.
  • Komplettera städningen med förebyggande desinficerande behandling som ex. Clorox Total. Behandlingen dödar mikrober på 2 minuter.

I det fall kunden får en Konstaterad smitta är det viktigt att snabbt agera enligt följande:

  • Stäng lokalen
  • Säkerställ att personalen går hem samt kontakta sjukvården för råd
  • Gör en riskanalys och kartlägg vilka lokaler som kan vara smittade
  • Boka sanering