Hoppa till innehåll

Städare – en samhällskritisk yrkesgrupp

Det nu pågående virusutbrottet innebär en stor påfrestning på hela samhället. Städföretagen är en viktig komponent för att dels minska smittspridningen i samhället, dels för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. På det sättet är verksamheten branschövergripande.  

För att samhället ska fungera väl under rådande omständigheter är förmågan att säkra personalförsörjningen inom städbranschen viktig. Redan idag är det svårt för städföretagen med personaltillgång, många är sjuka eller hemma med sjuka barn.

I det fall landets förskolor och skolor tvingas stänga och personalen inte har tillgång till barnomsorg kommer flera delar av samhället att drabbas hårt. Det riskerar att medföra: 

  • ökad smittspridning generellt 
  • minskad möjlighet till sanering efter konstaterad smitta

samt stängning av:  

  • vård och omsorg,  
  • livsmedelsbutiker,  
  • fabriker som tillverkar skyddsmasker, livsmedel, desinfektion, läkemedel, toapapper etc. 
  • lokaltrafik, 
  • offentliga platser, 
  • Riksdagen, Regeringskansliet m.fl. 
  • förskolor och skolor för barnen till de prioriterade grupperna. 

Vårt önskemål är att städare i samtliga samhällsviktiga områden omfattas av rätten till barnomsorg.