Hoppa till innehåll

Program 28 april

Kl 10.15 Mötet öppnas

Presentation av förslag till val av styrelse och valberedning

Senaste nytt om arbetsrätten

Senaste nytt från avtalsförhandlingarna och övriga arbetsrättsliga nyheter, Adam Dobbertin, Almega Hemserviceföretagen

Branschfrågor

Aktuella näringspolitiska frågor för hemservicebranschen, Pernilla Enebrink och Ari Kouvonen, Almega Hemserviceföretagen

Årsmöte

Val av årsmötesordförande och två justeringspersoner
Justering av röstlängd
Beslut om avgifter
Val av styrelse
Val av valberedning
Övriga ärenden hänskjutna till årsmötet
Mötets avslutande

OBS! Årsmötet kommer att ske digitalt, vi skickar ut en kalenderhändelse till anmälda när det närmar sig.

OSA senast 20 april!