Hoppa till innehåll

Pressmeddelande 2020-04-07 

– Görs inget nu försvinner de företag som är viktiga för att stoppa smittspridningen i samhället. Sänk arbetsgivaravgiften för alla anställda och rädda fler jobb, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen.

– Att hälften av städ- och serviceföretagen redan tvingatdra ner på personal är inte konstigt. De fasta kostnaderna för företagen är höga samtidigt som intäkterna fallersäger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen.  

80 procent av städ- och serviceföretagen har fått minskade intäkter till följd av coronakrisenMer än vart tredje serviceföretag (34,5 procent) har ett intäktsbortfall på 30 procent eller mer. Och nästan hälften (45 procent) har ett intäktsbortfall på 20 procent eller lägreBara vart femte företag (21,1 procent) har inte tappat några intäkter. 

– Arbetsgivaravgiften måste sänkas för alla anställda och staten måste ta sjuklöneansvaret retroaktivt från 11 mars då karensdagen togs bortDessutom måste man kunna permittera till 100 procent av arbetstiden, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen. 

Mer än sex av tio företag (62,5 procent) uppger att risken för brist på likviditet har ökat. Samtidigt är det knappt sju procent som har sökt om krediter. Av dessa har en dryg tredjedel beviljats stöd, det motsvarar åtta företag.  

Bara tre av tio städ- och serviceföretag (31,6 procent) kommer använda sig av korttidspermitteringar, enligt enkäten. Anledningen till att de inte använder systemet är att de istället säger upp personal, tycker att det är för krångligt och gör sig av med timanställda. 

Om enkäten 

Enkäten har skickats till 1 100 av Almega Serviceföretagens medlemsföretag. Den besvarades mellan den 2 och den 6 april 2020 av 343 medlemsföretag. Det motsvarar en svarsfrekvens på 32 procent. 

Kontaktuppgifter 

Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert Almega Serviceföretagen,
073-042 90 37, pernilla.enebrink@almega.com