Hoppa till innehåll

Nu krävs snabba och enkla åtgärder för service­företagens överlevnad

Vi har haft kontakt med väldigt många av Almega Serviceföretagens medlemmar den senaste tiden och diskuterat vad man kan göra, och hur, för att mildra effekterna av coronakrisen. Exempelvis har hela 342 företag svarat på vår senaste enkät, och på så sätt bidragit till att vi på Almega Serviceföretagens kansli kan fokusera på de frågor som är mest angelägna för er. 

Den 16 mars presenterade regeringen sitt första krispaket, och det har följts av flera. Men vi kan konstatera att inget av detta har varit tillräckligt. Rubrikerna till trots har fortfarande inga av åtgärderna inneburit att stödpengar betalats ut till företagen. Tillväxtverket öppnar först idag den 7 april möjligheten att söka stöd för korttidspermittering. Det kommer att bli en anstormning av ansökningar. Även om Tillväxtverket naturligtvis kommer att göra allt för att det ska gå snabbt, vet vi inte hur lång handläggningstiden blir på dessa ansökningar. 

Just nu är tiden mycket dyrbar. Företagen har redan drabbats av kraftigt ökade sjuklönekostnader för mars månad (eftersom staten tog över ansvaret först den 1 april), och samtidigt har man förlorat många kunduppdrag, vilket innebär minskade intäkter.   

Mer än hälften av de svarande företagen i vår enkät har drabbats av intäktstapp på över 20 procent, något som är förödande för en bransch där närmare 80 procent av kostnadsmassan består av löner som fortfarande ska betalas ut som vanligt. Följaktligen uppger närmare 50 procent av Almega Serviceföretagens medlemmar i vår enkät att de redan dragit ned på personalstyrkan. Företagen måste kunna permittera till 100 procent av arbetstiden när så behövs för att rädda jobben. 

Man kan fråga sig varför regeringen inte fokuserar på det som behövs allra mest – snabba och enkla åtgärder som tillför riktiga pengar så att alla dessa i grunden lönsamma och livskraftiga företag överlever krisen. 

Marcus Lindström 

Chef Almega Serviceföretagen