Hoppa till innehåll

Så arbetar Coor i coronatider

Ett krishanteringsteam, en vägledning och lokalvård och goda relationer med facken har varit viktiga delar i Coors hantering av coronakrisen: ”Tyvärr har vi också varit tvungna att permittera duktiga medarbetare p.g.a minskad efterfrågan”, säger Daniel Westberg, kontraktschef på Coor och ledamot i FM-företagens styrelse.

Hur påverkar Covid-19 ert arbete?

I början av Covid-19 fick vi en hel del förfrågningar kring utökning av städning för att förhindra smittspridning, men det har nu svängt till att vi istället ser stora neddragningar, och vi har tyvärr varit tvungna att permittera duktiga medarbetare p.g.a. minskad efterfrågan. Vi har haft en bra dialog med facken och hoppas att detta vänder snart, då vi vill ha tillbaka alla medarbetare. Sedan krisens början har vi även haft vårt krishanteringsteam aktiverat med regelbundna veckovisa möten för att hantera coronafrågor.

Hur arbetar ni för att förhindra smittspridning?

Utökad städning i förebyggande syfte att minska smittspridning:

  • utökad städfrekvens i lokaler där många människor vistas
  • extra fokus på daglig städning av kontakt- och tagytor
  • bestämma lämplig tidpunkt under dagen för utförandet av dessa städmoment är viktigt utifrån hur lokalen används

Storstädning med extramoment vid misstänkt/bekräftad smitta:

  • avtorkning av alla ytor såsom tak, väggar, golv och inventarier (möbler flyttas för lättare åtkomst) med speciella moppar och allrengöringsmedel. För heltäckningsmattor används dammsugare med hepafilter, ev. mattvätt kan vara aktuellt.
  • efter avtorkning används ytdesinfektionsmedel på tag- och kontaktytor (exempelvis skrivbord, stol,  dörrhandtag, lysknappar). Ytorna skall ha en ”verkatid” vilket innebär att medlet ska ligga kvar ett par sekunder innan det torkar.

Hur informerar ni era kunder om det?

Vi informerar våra kunder bland annat via utskick. I vår information tar vi upp orosmoment, som hur Coor säkerställer fortsatt leveransförmåga och vi har även gjort en vägledning gällande lokalvård om det finns misstänkt smitta på arbetsplatsen. Vi arbetar kontinuerligt med att hålla oss à jour med gällande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Har ni några tips på vad man ska tänka på som kund i coronatider?

Viktigt med god handhygien. Oavsett hur mycket man städar så kan ett handtag bli kontaminerat direkt om någon som inte sköter sin handhygien tar i det. Tillsammans kan vi bekämpa detta med utökad städning och att vi som medmänniskor tar vårt ansvar.