Överenskommelse med Fastighets

Den 28 april 2020 kom Almega Serviceföretagen överens med Fastighetsanställdas Förbund om utökad korttidspermittering till 80 procent för avtalsområdena serviceentreprenad, fastighetsarbetsgivarna, specialservice samt fönsterputsföretag, för perioden 1 maj – 31 juli 2020.  Detta kompletterar tidigare träffade avtal om korttidsarbete. Bakgrunden till överenskommelsen är Regeringens besked den 14 april att korttidspermittering till 80 procent skulle bli möjligt under perioden 1 maj – 31 juli 2020. I och med överenskommelsen är det nu möjligt att träffa lokala avtal om korttidspermittering till den nya nivån.

Mer info hittar du på  Arbetsgivarguiden