Hoppa till innehåll

Priset Årets Städ­företag 2020 tillägnas Sveriges städare

Priset Årets Städföretag går till Sveriges städare. Det för att synliggöra och hylla dem för det viktiga arbete som utförs under pandemin. Priset delas årligen ut av fack och arbetsgivare tillsammans. ”Städarna har stärkt vårt samhälle och bidragit till minskad smittspridning”, säger Emma Unevik, ordförande för Almega Städföretagen.

Pressmeddelande 25 januari 2021

– Att få dedikera priset Årets Städföretag 2020 till Sveriges städare känns viktigt i tider som dessa. Pandemin har drabbat samhället hårt och städarna har gjort en viktig insats för att minska smittspridning, säger Emma Unevik, ordförande för Almega Städföretagen.

Priset Årets Städföretag 2020 tillägnas Sveriges städare för att uppmärksamma deras arbete och hylla deras insatser under pandemin. Ett viktigt arbete som fortsatt pågår.

– Städarnas arbete har gjort att exempelvis sjukvård och lokaltrafik kunnat fortsätta fungera, säger Lars Fischer, gruppchef, Kommunal.

Priset är ett samarbete mellan fack och arbetsgivare. Årligen tilldelas priset ett städföretag som på olika sätt utmärkt sig som ett föredöme i branschen. Bakom priset står Almega Städföretagen, Fastighetsanställdas Förbund och Kommunalarbetareförbundet.

– Städyrket hamnar ofta i skymundan och tas ibland för givet, med detta pris vill vi visa hur viktiga städarna är för ett fungerande samhälle, säger Magnus Pettersson, förbundsordförande, Fastighetsanställdas förbund.

Motivering

Till alla er städare, för att synliggöra era insatser under pandemin, vill vi tillägna priset Årets Städföretag 2020 till er. Ert viktiga arbete har stärkt vårt samhälle, bidragit till minskad smittspridning och möjliggjort att verksamheter så som sjukvård, lokaltrafik, butiker, kontor och skola fungerat.

Stort tack för enastående arbete, utan städning stannar samhället!

Om priset

Årets Städföretag måste vara ett Auktoriserat Serviceföretag. Det vill säga vara auktoriserat av auktorisationsnämnden där både fack och arbetsgivare finns representerade. Auktoriserade Serviceföretag kontrolleras av nämnden årligen.

Juryn utser ett städföretag som på olika sätt utmärkt sig som ett föredöme i branschen. Juryn gör en helhetsbedömning där följande kriterier har särskild betydelse:

  • Arbetsmiljöarbetet
  • Miljöarbetet
  • Kvalitet och kompetensutveckling av personalen, exempelvis genom SRY:s yrkesbevis
  • Välordnad och god ekonomi
  • Goda fackliga relationer, god personalpolitik samt ordning och reda arbetsrättsligt

Tidigare vinnare är Sesab Service AB (2019) och Norrlands Miljövård AB (2018). Vinnaren brukar prisas på den årliga Stora Städbranschdagen som tyvärr ställdes in 2020.