Hoppa till innehåll

Städ- och service­branschen växer

Städ- och servicebranschen är återigen i en tillväxtfas efter en tillfällig inbromsning under pandemin. Branschen omsätter uppemot 36 miljarder kronor, sysselsätter fler än 53 500 medarbetare och förväntningarna pekar fortsatt uppåt. Det visar en ny rapport från Almega Serviceföretagen.

Städ- och servicebranschen fortsätter att växa, trots viss inbromsning under pandemiåren 2020–2021.  Även om branschen påverkats något av pandemin förväntas orderutvecklingen och omsättningen öka under 2022. Den privata städ- och servicesektorns omsättning har vuxit från knappt 30 miljarder 2017 till 35,85 miljarder 2021.

–Våra medlemsföretag har klarat sig relativt väl trots pandemin, tack vare en fantastisk omställningsförmåga. Företagen har visat en oerhörd flexibilitet när det gäller förändrade krav på säkerhet för kunder och personal, säger Jessica Forss Katz, näringspolitisk expert, Almega Serviceföretagen.

Fortsatta utmaningar för företagen är offentliga upphandlingar och konkurrensen från statliga och kommunala bolag. Andelen företag som deltar i upphandlingar har sjunkit sedan 2018 (från 33,3 procent till 27 procent 2021). Vanligaste orsaken till att företagen inte medverkar i offentliga upphandlingar är ett för stort fokus på pris, komplicerade processer och att man inte anser att upphandlande enhet hanterar upphandlingen korrekt. Företagen ser också konkurrensen från statliga och kommunala bolag som ett hinder i större utsträckning än tidigare (från 47,8 procent 2018 till 58,6 procent 2022).

– Upphandlingsprocessen kan bli mycket bättre. Tydligast ser vi att företagen vill att man ställer rimliga och uppföljningsbara krav på de som upphandlas, menar Jessica Forss Katz.

Städ- och servicebranschen är en viktig sysselsättnings- och integrationsmotor. Sysselsättningen har ökat med över 11 procent mellan 2017–2021 till 53 558 anställda. Nära två tredjedelar av personalstyrkan är född i ett annat land än Sverige och andelen heltidsarbetande har stigit från 59 procent 2017 till nästan 68 procent 2021.

Även om rekryteringen från arbetslöshet fortsatt är relativt hög så visar rapporten att företagen i högre utsträckning anställer medarbetare från konkurrerande företag i branschen och andra branscher. Endast en femtedel rekryterade direkt från arbetslöshet under 2021, att jämföra med en tredjedel som kom från arbetslöshet under 2014.

– Kompetensförsörjning är en allt viktigare fråga i många branscher, vilket delvis kan förklaras av osäkerheten och omskolningen som kom med pandemin. Samtidigt har vi en betydande långtidsarbetslöshet i Sverige. För politiken blir det centralt att hitta bättre sätt att matcha arbetssökande till arbetsmarknaden, säger Jessica Forss Katz.

Om rapporten

Branschrapporten baseras på information hämtad via statistikinsamling och årsredovisningsdata från Soliditets Nordic Business Key, samt en enkätundersökning bland Serviceföretagens medlemmar.

Delbranscherna som ingår i rapporten består av städföretag, hemserviceföretag samt facility management (FM) företag. Till FM-företagen räknas de större koncernerna som erbjuder ett brett utbud av tjänster. Till hemserviceföretagen räknas företag som är medlemmar i Serviceföretagens Hemservice-sektion. Hemservicebranschen är större än den som presenteras här, men det går inte att urskilja de företag som saknas frånandra städföretag. Till städföretagen räknas övriga företag, det vill säga företag som huvudsakligen erbjuder städtjänster utanför hemmet.

Ladda ner rapporten nedan: