Hoppa till innehåll

Medlarna överlämnade under fredagen en hemställan till Almega Tjänsteförbunden, Fastighets och Seko för avtalsområde Serviceentreprenad som alla tre parter valt att tackat ja till. Därmed dras de konfliktåtgärder som facken varslat om inom städbranschen, och som skulle ha trätt i kraft torsdagen den 8 juni, tillbaka.

I och med dagens överenskommelse har Almega återigen kunnat teckna ett nytt kollektivavtal med Seko och Fastighets med ett samlat avtalsvärde om 6,5 % på tre år, vilket är helt i linje med det märke som parterna inom industrin etablerat i årets avtalsrörelse:

– Almega har hittills i årets avtalsrörelse tecknat hela 49 nya kollektivavtal, vilket är fler än någon annan arbetsgivarorganisation tecknat under årets avtalsrörelse. Samtliga avtal har dock landat med ett avtalsvärde om 6,5 procent på tre år, även de avtalsområden som rymmer en låglönesatsning. På sex av dessa 49 avtalsområden har facket valt att lägga strejkvarsel mot förbund inom Almega. Tack vare intensiva och konstruktiva avtalsförhandlingar har förbunden inom Almega lyckats teckna nya avtal för samtliga avtalsområden som hittills förhandlats, utan att konflikt brutit ut. I och med detta har vi också lyckats avvärja ett antal hotande strejker, som annars hade drabbat både det svenska näringslivet och allmänheten hårt. Tillsammans med facken har vi återigen visat att vi kan komma överens och, utan onödiga strejker. Nu ser vi fram emot tre år av arbetsfred för samtliga berörda avtalsområden, säger Anna-Karin Hatt vd Almega

I dagens överenskommelse mellan Almega Tjänsteförbunden, Fastighets och Seko ingår att det branschvanetillägg finns i kollektivavtalet för städbranschen inte höjs, utan fryses på 2016 års nivå under hela avtalsperioden. I och med frysningen av branschvanetillägget landar det samlade avtalsvärdet inom märkets 6,5 procent på tre år.

Inför förhandlingarna på städavtalet yrkade facken på omfattande regleringar av den så kallade hyvlingsfrågan, som kraftfullt skulle ha begränsat företagens möjligheter till omställning och flexibilitet. I städbranschen finns ett stort behov av att kunna arbeta flexibilitet och med effektiva omställningsprocesser, eftersom uppdragens omfattning ofta kan ändras med kort varsel. De nu slutförda förhandlingarna innebär att det inte införs några nya regleringar som påverkar företagens möjligheter till omställning eller flexibilitet i det nya kollektivavtalet.

Avtalen om löner och anställningsvillkor för städbranschen gäller under perioden 1 juni 2017 – 31 maj 2020, och omfattar ca 900 företag med totalt närmare 25 000 årsanställda

Mer information om avtalsrörelsen 2017:
Serviceföretagen i avtal17
avtalsrörelsen.nu – Almegas avtalswebb
Arbetsmarknadsnytt – Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad från Svenskt Näringsliv

Serviceföretagens sociala medier:
Facebook
Twitter
Instagram