Hoppa till innehåll

#metoo – det här gör vi

Almega och Almegas förbund har kontinuerligt arbetat med de här frågorna men har nu gjort särskilda insatser för att hjälpa våra medlemsföretag med att förebygga kränkningar och sexuella trakasserier.

Vi har de senaste veckorna fått ta del av ett antal yrkesgruppers skildringar av olika typer av trakasserier. Skildringar där kvinnor har berättat om kränkningar, sexuella trakasserier och övergrepp som skett på arbetsplatser runt om i Sverige. Vi har lyssnat till jurister, kvinnor inom teknikbranschen, skådespelare, politiker och nu senast kvinnliga journalister som berättar om sina upplevelser.

Det är viktigt att vi lyssnar och tar alla dessa berättelser på allvar. Vi behöver prata om attityder och hur vi agerar i förhållande till varandra, för att få till en förändring som innebär att våra arbetsplatser kännetecknas av trygghet och respektfullt bemötande.

Almega och Almegas förbund har kontinuerligt arbetat med de här frågorna men har nu gjort särskilda insatser för att hjälpa våra medlemsföretag med att förebygga kränkningar och sexuella trakasserier. Men det handlar också om att hjälpa till att ta fram policys, handlingsplaner men också genom rådgivning.

Det här hjälper vi våra medlemsföretag med:

  • Genom rådgivning där våra arbetsrättsjurister och arbetsmiljöexperter hjälper medlemsföretag med att förebygga sexuella trakasserier. Via mail, telefon och genom företagsbesök
  • Vi utformar policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier.
  • Genom seminarier. Vi arrangerar minst sju extrainsatta seminiarum om hur man förebygger sexuella trakasserier
  • Vi har ett journummer dit våra medlemsföretag kan vända sig till för att få råd kring bland annat dessa frågor.

 Om du är medlemsföretag i ett av Almegas förbund kan du logga in i arbetsgivarguiden här