Hoppa till innehåll

Korttidspermitteringar har inte räckt till för städ- och service­branschen

Städ och serviceföretagen påverkas starkt av vilka branscher deras kunder finns i. Drygt var sjätte företag har fått göra sig av med fast anställda, då korttidspermitteringar inte har räckt till. Nu behövs det ett hygienlyft i offentlig sektor – det förbättrar integrationen, minskar smittspridningen och ger en bättre arbetsmiljö, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen.

Pressmeddelande 20200916

– Nu behövs ett hygienlyft i offentlig sektor. Genom att satsa på städning och sanering minskar smittspridningen och arbetsmiljön förbättras i skolan, vården och omsorgen. Samtidigt skapas nya jobb i branscher som sysselsätter personer som har svag anknytning till arbetsmarknaden, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen.

En av fem (18 procent) av företagen har fått minskad omsättning med mer än 30 procent under perioden mars-augusti 2020. Nästan hälften (45 procent) har haft en minskad omsättning med mindre än 30 procent. En fjärdedel uppger att omsättningen är oförändrad och drygt en av tio (11 procent) har upplevt en ökad omsättning. Inom delbranschen lokalvård är det störst spridning.

– Hur det har gått för företagen beror till stor del på inom vilka branscher de har sina kunder. Är kunderna inom flyg-, restaurang eller hotellbranschen så är det oerhört tufft. Men även privatkunderna har dragit åt svångremmen och minskat ner på hemstädningen, säger Pernilla Enebrink.

Drygt var tionde företag (12 procent) har nyanställt under perioden mars-augusti. Samtidigt har 16 procent av företagen sagt upp fast anställd personal, vissa så många som 300 anställda. En fjärdedel av företagen (24 procent) har minskat ner på antalet visstidsanställda. En fjärdedel (25 procent) har använt sig av korttidspermittering.

– Korttidspermitteringen har minskat ner på antalet som har blivit av med jobbet. Men för många har det inte räckt till, utan drygt var sjätte företag har fått göra sig av med fast anställda, fortsätter Pernilla Enebrink.

Sjukfrånvaron har ökat för 60 procent av företagen under pandemin. För 37 procent av företagen har den ökat med upp till 10 procent och för 19 procent med upp till 50 procent. 4 procent av företagen har under pandemin haft en ökad sjukfrånvaro med mer än 50 procent.

– Företag måste fortsätta få hjälp med sjuklönekostnaderna så länge karensavdraget finns kvar och så länge sjukintyg inte krävs. Allt annat är orimligt, säger Pernilla Enebrink.

Om enkäten

Enkäten skickades till 1 159 av Almega Serviceföretagens medlemsföretag och 295 besvarade den. Det motsvarar en svarsfrekvens på 25 procent. Enkäten besvarades mellan den 28 augusti och den 6 september 2020.