Hoppa till innehåll

Året som gått kommer naturligtvis att gå till historien på grund av den alltjämt pågående corona-pandemin. Enligt uppgifter från Fastighetsanställdas förbund har som mest cirka 2.500 personer varit korttidspermitterade på deras avtalsområden. Majoriteten av dem har arbetat i våra medlemsföretag, främst städ- och FM-företagen. Därmed har medlemsföretagen i våra olika delbranscher klarat sig bättre än många andra, givet de svåra omständigheterna förstås. Men det är förstås en klen tröst för företag som tappat omsättning och inte minst för de, ofta små företag, som haft någon/några stora kunder som gått i konkurs eller avbrutit alla kontrakt.

Vi minskar smittspridningen!

Det vi på Almega Serviceföretagen kunnat bidra med, och fortfarande bidrar med, är dels stöd och rådgivning i de arbetsrättsliga frågor som dykt upp, inte minst kopplat till regelverken kring korttidspermittering, sjuklön, smittbärarpenning och liknande, dels näringspolitisk påverkan. Almega har, på egen hand och i samarbete med Svenskt Näringsliv, hållit mycket tät kontakt med politiker och myndigheter för att på olika sätt förklara vad ni behöver för att överleva pandemin. Vi har också fått en gyllene chans att lyfta fram den viktiga roll Serviceföretagens medlemmar spelar för att hålla tillbaka smittspridningen, och vilka stora vinster det ger individer och samhälle. Räkna med att vi kommer att upprepa det budskapet under 2021!

Jag tänkte också kommentera två andra stora händelser under året som gått.

LAS-förhandlingarna: Efter mycket långa och komplicerade förhandlingar, med diverse politiska förvecklingar som pågick parallellt, har Svenskt Näringsliv, PTK, Kommunal och IF Metall enats om principerna för ett nytt huvudavtal på svensk arbetsmarknad. Många turer återstår säkert, men vår förhoppning är att avtalet kommer att förvekligas med ikraftträdande 2022. Vi återkommer givetvis om detaljerna kring detta.

Avtalsrörelsen: Våra förhandlingar med Fastighets (utom fönsterputsavtalet), Unionen och Ledarna är klara, medan Kommunal återstår. Resultatet blev 29-månadersavtal med löneökningar på mellan 5,4% och 5,7%.  De reaktioner vi fått av er medlemmar är att löneökningarna blev för stora, särskilt i ljuset av den ekonomiska kris som pandemin utlöst. Vi håller med: Almega framhöll detta redan när det så kallade lönemärket sattes av parterna inom industriförhandlingarna. Grundproblemet är den obalans som råder i avtalsförhandlingarna på grund av fackens näst intill  obegränsade konflikträtt, men det kommer självklart att bli en rejäl utvärdering och diskussion kring hur vi ska undvika en återupprepning, och hur vi kan förbättra normeringsprocessen.

Hur ser vi då på 2021? Vi som alla andra vill vi naturligtvis att corona-vaccineringen och andra åtgärder gör att viruset snart är borta, att livet kan återgå till det (nya) normala, och att ni företag orkar kämpa och övervintra tills den dagen kommer. Vi hoppas kunna arrangera Stora Städbranschdagen under hösten, som fysiskt möte. Det är nog många som känner ett stort behov av att träffas för att dela erfarenheter kring det som varit, och diskutera hur branschen ska utvecklas framåt.

Hur det än utvecklas är Almega Serviceföretagens nyårslöfte att göra allt vi kan för att hjälpa och stärka medlemsföretagen, och på de sätt vi kan skapa bättre möjligheter för er att göra sunda affärer i framtiden!

Marcus Lindström

chef