Avtalsyrkanden - avtal17

Här hittar du Almega Serviceföretagen/ Almega Tjänsteförbundens yrkanden för serviceentreprenadavtalet, specialserviceavtalet, hemserviceavtalet, tjänstemannaavtalet för städföretagen, saneringsföretagen och säkerhetsföretagen samt avtalsyrkanden från de fackliga motparterna

avtal17sidan.PNG

 

Visa alla

Serviceentreprenad - Fastighetsanställdas Förbund, Seko

Avtalsyrkande Almega Städföretagen - Fastighetsanställdas Förbund (pdf)

Avtalsyrkande Fastighetsanställdas Förbund - Almega Städföretagen (pdf)

Avtalsyrkande Seko - Almega Städföretagen (pdf)


Med serviceentreprenad avses städning- och sammanhängande servicearbeten som utförs av städentreprenadföretag

Serviceentreprenad - Kommunal

Avtalsyrkande Almega Städföretagen - Kommunal (pdf)

Avtalsyrkande Kommunal - Almega Städföretagen (pdf)

 

Med serviceentreprenad avses städning- och sammanhängande servicearbeten som utförs av städentreprenadföretag

Specialserviceavtalet

Avtalsyrkande Almega Saneringsföretagen - Fastighetsanställdas Förbund (pdf)

Avtalsyrkande Fastighetsanställdas Förbund - Almega Saneringsföretagen (pdf)


Med specialservice avses rengörings-, sanerings och underhållsarbeten som ställer särskilda krav på fackkunskap, yrkesfärdighet, ansvar och fysik arbetsinsats.

Hemservice - Kommunal

Avtalsyrkande Almega Hemserviceföretagen - Kommunal (pdf)

Avtalsyrkande Kommunal - Almega Hemserviceföretagen (pdf)

 

Med Hemservices avses servicearbete som utförs i hemmiljö

Fönsterputs - Fastighetsanställdas Förbund

Avtalsyrkande Almega Fönsterputsföretagen - Fastighets (pdf)

Avtalsyrkande Fastighets - Almega Fönsterputsföretagen (pdf)