Avtalsyrkanden – avtal17

Avtalsyrkande Almega Städföretagen – Fastighetsanställdas Förbund (pdf)

Avtalsyrkande Fastighetsanställdas Förbund – Almega Städföretagen (pdf)

Avtalsyrkande Seko – Almega Städföretagen (pdf)

Med serviceentreprenad avses städning- och sammanhängande servicearbeten som utförs av städentreprenadföretag

Avtalsyrkande Almega Städföretagen – Kommunal (pdf)

Avtalsyrkande Kommunal – Almega Städföretagen (pdf)

 

Med serviceentreprenad avses städning- och sammanhängande servicearbeten som utförs av städentreprenadföretag

Avtalsyrkande Almega Saneringsföretagen – Fastighetsanställdas Förbund (pdf)

Avtalsyrkande Fastighetsanställdas Förbund – Almega Saneringsföretagen (pdf)

Med specialservice avses rengörings-, sanerings och underhållsarbeten som ställer särskilda krav på fackkunskap, yrkesfärdighet, ansvar och fysik arbetsinsats.

Avtalsyrkande Almega Hemserviceföretagen – Kommunal (pdf)

Avtalsyrkande Kommunal – Almega Hemserviceföretagen (pdf)

 

Med Hemservices avses servicearbete som utförs i hemmiljö

Avtalsyrkande Almega Fönsterputsföretagen – Fastighets (pdf)

Avtalsyrkande Fastighets – Almega Fönsterputsföretagen (pdf)

Här hittar du Almega Serviceföretagen/ Almega Tjänsteförbundens yrkanden för serviceentreprenadavtalet, specialserviceavtalet, hemserviceavtalet, tjänstemannaavtalet för städföretagen, saneringsföretagen och säkerhetsföretagen samt avtalsyrkanden från de fackliga motparterna

avtal17sidan.PNG