Hoppa till innehåll

Avtalsyrkanden – avtal17

Här hittar du Almega Serviceföretagen/ Almega Tjänsteförbundens yrkanden för serviceentreprenadavtalet, specialserviceavtalet, hemserviceavtalet, tjänstemannaavtalet för städföretagen, saneringsföretagen och säkerhetsföretagen samt avtalsyrkanden från de fackliga motparterna.

Med serviceentreprenad avses städning- och sammanhängande servicearbeten som utförs av städentreprenadföretag

Med serviceentreprenad avses städning- och sammanhängande servicearbeten som utförs av städentreprenadföretag

Med specialservice avses rengörings-, sanerings och underhållsarbeten som ställer särskilda krav på fackkunskap, yrkesfärdighet, ansvar och fysik arbetsinsats.

Med Hemservices avses servicearbete som utförs i hemmiljö